ES projektai

Pradedamas įgyvendinti projektas „novatyvių paslaugų naudojimas kuriant bei diegiant dizaino ir rinkodaros inovacijas UAB "Excursus"“
2021 m. gruodžio 23 d. LR ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu Nr. 4-1398 UAB „Excursus“ projektui „Inovatyvių paslaugų naudojimas kuriant bei diegiant dizaino ir rinkodaros inovacijas UAB "Excursus“ skirtas 44 500,00 EUR Eur finansavimas pagal priemonę „Kūrybiniai čekiai COVID-19“.

Projekto tikslas – kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje veikiančių subjektų teikiamų inovatyvių paslaugų naudojimas kuriant bei diegiant dizaino ir rinkodaros inovacijas.
Veiklos aprašymas: Projekto veikla apims kelionių įsigijimo paslaugos dizaino sprendimo sukūrimą ir diegimą bei rinkodaros inovacijų turinio kūrimą ir diegimą e-priemonėse.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama vykdyti: 1 paslaugos dizaino sprendimo sukūrimo ir diegimo veiklas ir 1 rinkodaros kampaniją.

UAB „Excursus“ yra oficialus išvykstamojo turizmo kelionių organizatorius Lietuvoje. Siekdama stiprinti savo poziciją rinkoje, didinti įmonės konkurencingumą ir lygiavertiškai konkuruoti su kitomis turizmo sektoriaus įmonėmis Lietuvoje, numato sukurti ir įdiegti naujas paslaugų suteikimo schemas bei rinkodaros inovacijas. UAB „Excursus“ planuoja sukurti ir įsidiegti paslaugų suteikimo schemą kelionėms įsigyti - klientų pilną  savitarnos sistemą, įtraukiant pasirinkimą papildomų mokamų objektų su detaliu paslaugos aprašymu ir apmokėjimą už juos bei sukurti ir įsidiegti naujos paslaugos dizaino sprendimą ir sukurti šios naujos paslaugos prekės ženklą.

Projektas Nr. 13.1.1-LVPA-K-861-01-0455 „Inovatyvių paslaugų naudojimas kuriant bei diegiant dizaino ir rinkodaros inovacijas UAB "Excursus"“ finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto įgyvendinimo trukmė – iki 2031 m. sausio 31 d.
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

UAB „Excursus“ e. komercijos modelio diegimas


UAB „Excursus“ įgyvendina projektą „UAB „Excursus“ e. komercijos modelio diegimas Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0279 pagal veiksmų programos priemonę „E. komercijos modelis COVID-19“ Nr. 13.1.1-LVPA-K-860.

Šio projekto tikslas – informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti pajamų augimą. 

Įgyvendinant projektą bus panaudojamos informacinės technologijos, verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu, įsigyjant ir pritaikant naujus klientų savitarnos sprendimus atvykstamojo ir vietinio turizmo paslaugų el. komercijai.  Šie sprendimai leis klientams patogiai užsakyti įmonės paslaugas ir patiekti su tuo susijusią informaciją bei dokumentus, apimti naujas tikslines grupes, didinti įmonės konkurencingumą, paslaugų patrauklumą, sudarys sąlygas augti įmonės pajamoms. 

Šiuo projektu  siekiama sustiprinti UAB „Excursus“ poziciją rinkoje, įgyti konkurencinį pranašumą, padidinti įmonės žinomumą ir paklausą bei sumažinti COVID-19 apribojimų sukeltus padarinius įmonės veiklos rezultatams. 

Įgyvendinusi šį projektą UAB „Excursus“ bus labiau pajėgi prisitaikyti prie rinkos pokyčių, užtikrins veiklos tęstinumą.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Bendras projekto biudžetas – 66 600,00 eurų. 
Projekto įgyvendinimui skirtas 49 950,00 eurų finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.
Numatoma projekto trukmė – 12 mėnesių.

Grįžti atgal